สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ 02-918-2645

หลังคาติดตั้งลูกหมุน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

หลังคา (ROOF)

หลังคาลอนคู่ / หลังคาลอนเล็ก / หลังคาลอนชีท / หลังคาไตรลอน

 

วิธีการติดตั้งลูกหมุน

1.ติดตั้งบนหลังคา

2.พื้นที่การติดตั้ง 20 ตรม. / 1จุด

3.ติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่

4.สามารถติดตั้งได้กับลอนหลังคาทุกประเภท

5.ติดตั้งให้ลูกหมุนขนานกับพื้น

 

รายการหลังคา

หลังคาลอนคู่

หลังคาลอนเล็ก

หลังคาลอนชีท

หลังคาไตรลอน

ความยาวหลังคา

1.20 เมตร

1.50 เมตร

1.20 เมตร

1.50 เมตร

1.20 เมตร

1.50 เมตร

1.20 เมตร

1.50 เมตร

ลูกหมุนขนาด 14 นิ้ว

l

l

l

l

-

-

-

-

ลูกหมุนขนาด 22 นิ้ว

l

l

l

l

l

l

-

-

ลูกหมุนขนาด 24 นิ้ว

l

l

l

l

l

l

l

-

ลูกหมุนขนาด 25 นิ้ว

l

l

l

l

-

-

-

-

 

แนะนำ! หลังคาโพลิเมอร์

หลังคาลูกหมุน โพลิเมอร์

หนา 1.0 mm

ยาว 1.20 m

หนา 1.3 mm

ยาว 1.20 m

หนา 1.5 mm

ยาว 1.20 m

หนา 1.5 mm

ยาว 1.50 m

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด