• 9 กุมภาพันธ์ 2017 at 11:37
  • 287
  • 0
พิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ปี 2558

          ในวันที่ 14 กันยายน 2558 Marton ประเทศไทย นำโดย คุณสมชาย มิตรประเสริฐพร (กรรมการผู้จัดการ) พร้อมด้วย คุณนิตยา มิตรประเสริฐพร (รองกรรมการผู้จัดการ) และคุณแสงระวี มิตรประเสริฐพร ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลดำเนินงานและพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการและ คุณสมชาย มิตรประเสริฐพร (กรรมการผู้จัดการ) ยังได้ขึ้นรับรางวัลในงานการประชุมสรุปผลดำเนินงานและพิธีปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น อีกด้วย