• 12 ธันวาคม 2017 at 09:05
  • 831
  • 0

 

     วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน ปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กันยายน 2560 ถือเป็นวันที่มีความสำคัญของชาวจีนอีกวันหนึ่ง ที่มีไว้ให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ด้วยการเซ่นไหว้ อีกทั้งยังเป็นเดือนที่ดวงวิญญาณต่างๆ จะมารับบุญกุศลอีกด้วย

     Marton Thailand จึงได้จัดกิจกรรมทุกปีเหมือนเคย โดยมีการแจกจ่ายข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้สิ่งของที่จำเป็น ให้แก่พนักงาน และได้มีพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวมาร์ตั้นด้วยของไหว้สารทจีนหลากหลายความหมาย นำทีมโดยผู้บริหาร คุณสมชายและคุณนิตยา มิตรประเสริฐพร และเหล่าพนักงานชาวมาร์ตั้น (ไทยแลนด์) ภาพบรรยาจะเป็นอย่างไรทางแอดมินเก็บภาพมาให้ชมแล้วครับ...