• 12 กรกฎาคม 2017 at 10:21
  • 822
  • 0

     

     ภาพบรรยากาศคณะผู้บริหารและพนักงาน Marton Thailand เข้าร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาและปัจจัยต่างๆ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน เมื่อวันศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ ผ่านมา