ตำแหน่งที่เปิดรับ...

 

1. หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน

คุณสมบัติ

     - มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

     - สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้

     - มีความรู้ทางด้านบัญชีและมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

     - ซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ

2. พนักงานติดรถส่งของ ในเขตกรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

     - สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้

     - ซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ

     - มีความสามารถจัดสินค้าขึ้น-ลงรถส่งของ

     - ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง

 

 

สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ (น้ำ) วรินทร HR. โทร.082-782-9267 หรือ 02-918-2645 ต่อ 113