ตำแหน่งที่เปิดรับ...

 

1. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

คุณสมบัติ

     - มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

     - สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้

     - มีความรู้ทางด้านบัญชีและมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

     - ซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ

 

 

สอบถามข้อมูลการสมัครงานได้ที่ (น้ำ) วรินทร HR. โทร.082-782-9267 หรือ 02-918-2645 ต่อ 113