ตำแหน่งที่เปิดรับ

     1.พนักงานทำความสะอาด

     2.พนักงานขับรถ

     3.พนักงานติดรถ

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : (น้ำ) วรินทร HR. 082-782-9267  หรือ 02-918-2645-50